HAN VAN LEEUWEN
Ontwerp - Bouw - Restauratieburo
Introductie l Projecten l Diversen l Details l Gerealiseerd l Contact
   
Introductie


Buro

Projectsoorten

Werkwijze

Kosten

Introductie

Het Ontwerp – Bouw – Restauratieburo van Han Van Leeuwen is gespecialiseerd in het restaureren en opnieuw bouwen van authentieke Zaanse houten gebouwen, zowel woonhuizen als bedrijfsgebouwen. Hij kreeg zijn interesse voor de Zaanse architectuur, voor molens en voor de ontwikkeling van de steek van huis mee.

In 1974 meldde hij zich bij architectenbureau Gerard Prins in Amsterdam. Een van zijn eerste projecten was de reconstructie van het Noord- en Zuidhollands Koffiehuis bij het Centraal Station in Amsterdam. Een ander groot project was de restauratie van kasteel Marquette in Heemskerk.

Voordat hij zich als zelfstandig ondernemer in de Zaanstreek vestigde, werkte hij mee met een aannemer-timmerman. Door deze praktijk-ervaring weet hij wat en hoe er in de praktijk gebouwd kan worden.

Zijn werkgebied ligt met name binnen de restauratie van Zaanse houten panden, het ontwerpen van replica’s en op historische leest geschoeide nieuwbouw. Daarbij gaat het verder dan de z.g. historiserende nieuwbouw en wordt zoveel mogelijk teruggegrepen op authentieke bouwwijze, materialen en details. Zijn diepgaande interesse gaat uit naar stijlkenmerken van exterieur en interieur: maatvoering, materialen, detaillering, ornamenten, kleurgebruik. Alles is geschiedenis, elk ontwerp, elk gebouw vertelt een verhaal.

In zijn werk draait het om kwaliteit, het vinden van de juiste vorm, de beste indeling en de beste toepassing van woon- of gebruiksgebouwen. Bewoners en gebruikers staan hierbij centraal, terwijl er zoveel mogelijk wordt gezocht naar aansluiting bij historische en landschappelijke elementen in de omgeving.

Zijn credo: “Het moet goed zijn.”