HAN VAN LEEUWEN
Ontwerp - Bouw - Restauratieburo
Introductie l Projecten l Diversen l Details l Gerealiseerd l Contact
   
Gerealiseerd


 

 

 

 

Gerealiseerd


Niet alle ontwerpen worden gerealiseerd. Soms omdat de opdrachtgever van gedachten verandert, of omdat er onoverkomelijke financiële of planologische beletselen zijn.