HAN VAN LEEUWEN
Ontwerp - Bouw - Restauratieburo
Introductie l Projecten l Diversen l Details l Gerealiseerd l Contact
   
Introductie


Buro

Projectsoorten

Werkwijze

Kosten

Het buro

Buro: Hoogstraat 8, 1541 KX Koog aan de Zaan
In 1984 startte Han van Leeuwen zijn buro aan de Hoogstraat no. 8 in Koog aan de Zaan, het pand dat hij in 1979 aankocht en in de jaren daarna restaureerde. Na een samenwerking van 13 jaar met een compagnon en personeel werkt hij nu alleen, waarbij werkzaamheden op het gebied van bouwmanagement, kostencalculaties, technische berekeningen en dergelijke worden uitbesteed. Samenwerking met gespecialiseerde aannemers en onderaannemers speelt een belangrijke rol.

Han van Leeuwen tekent met de hand, op een tekentafel. Hij is van mening dat de specifieke kwaliteit en mate van detaillering die zijn projecten vragen minder goed in beeld gebracht kunnen worden met de computer. Bovendien is in geval van restauraties veelal geen gedigitaliseerd uitgangsmateriaal aanwezig. Niettemin wordt bij grotere projecten soms samenwerking gezocht met bureaus die de ontwerpen op de computer uitwerken. Via computertekeningen en zo nodig driedimensionale animaties kunnen ontwikkelaars en potentiële kopers een goed inzicht krijgen in situering, ruimten en indeling van de gebouwen in hun omgeving.

Op ad-hoc basis wordt samengewerkt met andere deskundigen, bijvoorbeeld voor het maken van opmetingstekeningen, het doorlopen van het goedkeuringstrajekt met overheidsinstanties en het voorbereiden van bouwaanvragen.