HAN VAN LEEUWEN
Ontwerp - Bouw - Restauratieburo
Introductie l Projecten l Diversen l Details l Gerealiseerd l Contact
   
Introductie


Buro

Projectsoorten

Werkwijze

Kosten

Kosten


Han van Leeuwen werkt op uurbasis. De kosten per uur zijn afhankelijk van de mate van complexiteit van het ontwerp en de noodzakelijke detaillering en bedragen vanaf € 75 per uur.

Kosten van andere specialisten (voor bijvoorbeeld constructietekeningen en kostencalculaties), van kopieën, porti e.d. worden doorberekend, naast een percentrage voor algemene kantoorkosten. Bij langlopende projecten wordt aan de opdrachtgever een voorschotrekening gestuurd.

Mogelijkheden van fiscale voordelen en subsidies bepalen mede het bouwbudget van de opdrachtgever.