HAN VAN LEEUWEN
Ontwerp - Bouw - Restauratieburo
Introductie l Projecten l Diversen l Details l Gerealiseerd l Contact
   
Introductie


Buro

Projectsoorten

Werkwijze

Kosten

Werkwijze


Het restaureren, bouwen of verbouwen van een huis of bedrijfspand is een vaak langdurig en kostbaar project. Het vraagt inspanning en geduld, waarbij niet alleen opdrachtgever, bouwkundig specialist, constructeur, installatiebureau, aannemer en schilder betrokken zijn, maar waarin ook de overheid een rol speelt. Voorschriften en regels bepalen mede het tempo waarin de plannen kunnen worden uitgevoerd.

Wordt een bestaand gebouw gerestaureerd, gerenoveerd of verbouwd, dan zal dat veelal gebeuren aan de hand van eerder gemaakte tekeningen. Soms zijn deze tekeningen echter niet (meer) waarheidsgetrouw en moeten ze worden gecontroleerd aan de hand van de bestaande toestand. Zijn er geen tekeningen beschikbaar, dan zal het gebouw moeten worden opgemeten en bouwkundig in kaart gebracht.

De bouw of de aanpassing van een gebouw zal vrijwel altijd goedkeuring vereisen van overheidsinstanties. Het gaat daarbij niet alleen om technische vereisten, brandweervoorschriften en esthetische aspecten maar ook om de vraag of het ontwerp en de bestemming passen in bestemmingsplannen e.d.

Een gemiddeld bouwproject kost, voordat de aannemer kan beginnen, al gauw maanden voorbereidingstijd. In gevallen waarbij de gewenste vormgeving of bestemming niet in overeenstemming is met voorschriften van de overheid, zal meer tijd genomen moeten worden.