HAN VAN LEEUWEN
Ontwerp - Bouw - Restauratieburo
Introductie l Projecten l Diversen l Details l Gerealiseerd l Contact
   
Introductie


Buro

Projectsoorten

Werkwijze

Kosten

Projectsoorten


De projecten waarmee Han van Leeuwen zich met name bezighoudt zijn grofweg te verdelen in restauraties en nieuwbouwprojecten die zijn gebaseerd op historische maatvoering, detaillering en materialen.

Het kan daarbij gaan om woonhuizen en bedrijfsgebouwen. Maar ook om een serre, een erfafscheiding, een luifel of een loggia. Soms wordt voor een bestaand of nieuw pand een interieur ontworpen, passend bij stijl en periode en toegespitst op de gebruiksfunctie van het gebouw.

In toenemende mate worden gebieden ontwikkeld waarbij meerdere woningen en/of bedrijfsgebouwen zijn betrokken.

Is het ontwerp goedgekeurd door opdrachtgever en overheidsinstanties, dan wordt het uitgewerkt in detailtekeningen. Mits in samenwerking met een gespecialiseerde aannemer, kan ook gebouwd worden zonder dat het project volledig op tekening wordt uitgewerkt. Er kan gebruik worden gemaakt van bestaande detailtekeningen, indien goed overleg plaatsvindt tijdens de bouw.